RODO

Klauzula informacyjna Meetface Trading

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w platformie zakupowej Meetfaces Trading jest Meetface S.A. (dalej zwana także Meetface) z siedzibą w Rzeszowie (35-026), przy ul. Reformackiej 6 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000617829, o kapitale zakładowym 248.353,50 zł,

NIP: 8133721576.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia użytkowania platformy zakupowej

Meetfaces Trading na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Meetface S.A zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. zgodnie z informacjami zawartymi poniżej w punkt 3 i 4.

 1. Meetface S.A. przetwarza Dane Osobowe na podstawie Twojej zgody w poniższych celach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.

RODO):

 1. w celu nawiązania współpracy i zawarcia umowy korzystania z platformy Meetfaces Trading.

 2. w celu rejestracji i prowadzenia Profilu w Platformie oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności
  Platformy,

 3. w celu dokonywania przez Meetface rozliczeń księgowych,

 4. w celu analizy przez Meetface sposobów korzystania z Platformy przez Klientów,

 5. w celu dostarczania przez Meetface informacji i materiałów promocyjnych,

 6. w celu oceny przez Meetface efektywności działania Platformy,

 7. w celu realizacji przez Meetface na rzecz Klientów odpłatnych usług dodatkowych,

 8. w celu wystawienia przez Meetface faktury VAT na rzecz Użytkownika w przypadku realizacji

  przez Meetface na rzecz Użytkownika odpłatnych usług dodatkowych,

 9. w celu geolokalizacji,

 10. w celu udostępnienia Twojej lokalizacji,

 11. w celu otrzymywania przez Ciebie informacji handlowych

 1. Meetface przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  1. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów Meetface, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Platformy);

  2. w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
   faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

  4. w celu badania satysfakcji, określenia jakości Platformy oraz poziomu zadowolenia z oferowanych opcji;

  5. w celu oferowania przez Meetface produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich oczekiwań;

  6. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Meetface (partnerów Meetface), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania;

 2. Stronie umowy przysługuje prawo do rozwiązania umowy i wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3 i 4 powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@meetfacestrading.com .

 4. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Platformie Meetfaces Trading dostępnesą w dokumencie pt. Ogólne Warunki Umów w zakresie użytkowania Platformy Meetfaces Trading.