Załącznik B Towary szczególne


 

 

Załącznik B

Przedmiotem Oferty nie mogą być następujące Towary :

I. naruszające dobra osobiste

 

 1. zawierające rażące treści pornograficzne;

 2. nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych

  albo ze względu na bezwyznaniowość - z wyłączeniem towarów o wartości artystycznej,

  edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej;

 3. prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz

  usługi związane z tworzeniem takich prac;

4. naruszające dobra osobiste osób trzecich; w szczególności: muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Towary, które naruszają własność intelektualną;

II. z zakresu nowych technologii i działalności w Internecie

 1. oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

 2. oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;

 3. adresy stron www oraz serwerów FTP (z wyłączeniem domen internetowych);

 4. dostępy do stron torrentowych, konta w bezpłatnych serwisach internetowych oraz usługi z nimi związane (np. polubienia, opinie, komentarze); dostępy do stron erotycznych/pornograficznych

  oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach;

 5. bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);

 6. kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

 7. wszelkiego rodzaju kody, hasła, tokeny, klucze lub konta, które umożliwiają dostęp oraz

  skorzystanie z usług pozwalających na oglądanie oraz słuchanie na życzenie treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu;

III. Towary wymagające szczególnych zezwoleń, koncesji i dokumentów:

 1. produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz inne leki;

 2. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i ich części o

ile podmioty dokonujące Transakcji nie będą posiadać wymaganych przepisami zezwoleń, koncesji

i nie spełniać niezbędnych w tym zakresie formalności

 1. rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

 2. broń i amunicja uregulowane ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2019 r.

  poz. 284);

 3. dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz

  pojazdy bez dokumentów;

 4. złoto w postaci sztabek i ich kopii, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i

  ich kopii oraz złomu;

18. udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

IV. Towary zakazane:

 1. organy ludzkie lub zwierzęce;

 2. żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków

  umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

 1. psy i koty wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki;

 2. produkty nieoryginalne (tzw. podróbki);

 3. materiały wybuchowe oraz niebezpieczne substancje chemiczne;

 4. narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające;

 5. fałszywe znaki pieniężne (falsyfikaty/naśladownictwa polskich i zagranicznych znaków

  pieniężnych);

 6. propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

 7. inne którymi obrót jest zakazany na podstawie aktualnych przepisów obowiązujących

  Użytkowników oraz Meetface;

V. Inne:

 1. informacje i instrukcje, które nie mają charakteru usługowego, w szczególności: porady dotyczące omijania regulaminów, korzystania z internetowych systemów oferujących profity finansowe (np. płatność za wyświetlanie bannerów lub otrzymywanie poczty elektronicznej, informacje typu "jak wykonać...", "jak znaleźć...", "jak zarobić...");

 2. konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

 3. katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem

  nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

 4. karty oraz urządzenia będące własnością operatorów telefonicznych i kablowych, karty płatnicze

  prepaid (tzw. karty przedpłacone), telefoniczne, zarejestrowane karty prepaid

 5. systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak

również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu

takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN; 33. towary używane, które nie powinny być powtórnie wykorzystywane ze względu na ochronę zdrowia

lub ze względów higienicznych.

Warunkowo dopuszcza się obrót niektórymi z powyżej wymienionych Towarów o ile Użytkownicy wykażą posiadanie odpowiednich zezwoleń, koncesji i oświadczeń. Decyzja o umieszczeniu tych Towarów na Platformie jest podejmowana w każdym przypadku indywidualnie i wymaga uprzedniego zgłoszenia na adres biuro@meefacestrading.com.