Bośnia i Hercegowina

Największe znaczenie w gospodarce Bośni i Hercegowiny mają: leśnictwo, górnictwo i energetyka. Na terenie Bośni i Hercegowiny znajdują się eksploatowane złoża: rudy żelaza, węgla brunatnego, soli kamiennej, rud cynku i ołowiu oraz azbestu. Wśród gałęzi przemysłu przetwórczego istotną rolę odgrywa hutnictwo żelaza i aluminium, przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy oraz sodowy. Produkcja roślinna rozwinięta głównie na północy i w dolinach większych rzek. Wśród upraw przeważają: kukurydza, pszenica, jęczmień, owies, tytoń, słonecznik, len; duże znaczenie ma sadownictwo (głównie śliwa) w północnej części kraju oraz uprawa winorośli, oliwek, brzoskwiń w południowo-zachodniej Hercegowinie.

Google Translate »