Finlandia

Finlandia leży w północnej Europie nad Morzem Bałtyckim. Graniczy od zachodu ze Szwecją, a od północy z Norwegią. Finlandia na wschodzie ma najdłuższą granicę z państw Unii Europejskiej z Rosją (1340 km). Finlandia należy do ONZ, Unii Europejskiej, strefy euro oraz Schengen. Jest m.in. w Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Światowej Organizacji Handlu, Radzie Nordyckiej i Radzie Europy. Finlandia nie należy do NATO, ale od kilku lat fińscy politycy zastanawiają się nad dołączeniem do Sojuszu. Stolicą Finlandii są Helsinki, w których mieszka ponad 600 tysięcy mieszkańców, a w całej aglomeracji około 1,4 mln osób.

Językiem urzędowym w Finlandii jest język fiński oraz szwedzki. Większość Finów (około 70 procent) należy do Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii. Ponad 1 procent Finów należy do Fińskiego Kościoła Prawosławnego. Ponad 25 procent obywateli Finlandii deklaruje, że jest ateistami lub agnostykami. Ustrój polityczny Finlandii Finlandia jest republiką. Głową państwa jest prezydent, który jest wybierany na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych. Prezydent może sprawować swoją funkcję przez dwie kadencje. Jest on najważniejszym dowódcą sił zbrojnych. We współpracy z rządem kieruje polityką zagraniczną Finlandii. Prezydentem kraju od 2012 roku jest Sauli Niinisto. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament, czyli Eduskunta. Liczy on 200 parlamentarzystów wybieranych na 4-letnią kadencję. Do 2000 roku Finlandia nie posiadała konstytucji w formie jednolitego aktu, ale stanowiło ją pięć dokumentów.

Google Translate »