Tajlandia

Tajlandia jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Azji Południowo-Wschodniej. Ważną rolę w gospodarce Tajlandii pełni turystyka. PKB na jednego mieszkańca wynosi około 9638 USD. Około 40% ludności czynnej zawodowo pracuje w rolnictwie, uprawiając ryż, kukurydzę i trzcinę cukrową. Tajlandia eksportuje, głównie do Europy, Azji i Ameryki Północnej: ryż, cynę, urządzeia i podzespoły elektroniczne, samochody, odzież, obuwie, tkaniny bawełniane, kauczuk, ryż, tapiokę, cukier, przetwory rybne, biżuterię. Importuję za to maszyny, środki transportu, części elektroniczne, ropę naftową i produkty naftowe oraz stal. Główni partnerzy handlowi to Japonia, USA, Chiny, Malezja, Singapur.

Google Translate »