Stany Zjednoczone

Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest największą wolnorynkową gospodarką pojedynczego państwa na świecie. Wartość PKB USA w 2013 wyniosła prawie 16,8 bln USD. Charakteryzuje się o wiele niższymi podatkami, o wiele mniejszą interwencją rządu w gospodarkę. Stany Zjednoczone są trzecim eksporterem na świecie. Wartość eksportu USA wynosi 1,024 bln USD. Na eksport składają się głównie maszyny i urządzenia, komputery, samoloty, wyposażenia kompletnych obiektów przemysłowych (elektrowni cieplnych, wodnych i jądrowych, rafinerii, hut, fabryk samochodów), samochody, broń, tworzywa sztuczne, leki, zboża, tytoń do: Kanady, Meksyku, Japonii, Chiny oraz Wielkiej Brytanii. Jest także największym importerem na świecie. Wartość towarów importowanych do USA wyniosła 1,869 bln USD. Importowane są głównie samochody osobowe, statki, komputery i sprzęt elektroniczny, surowce mineralne, paliwa, cukier, owoce, herbata, kawa, odzież, obuwie, drewno z: Kanady, Chin, Meksyku, Japonii, oraz Niemiec.

Google Translate »